(PDF) Műsorkalendárium Programme Calendar · Pjotr Iljics Csajkovszkij - John Cranko ... A genuine experience awaits the audience as Tchaikovsky’s melodies, which are not identical - DOKUMEN.TIPS (2023)

 • MűsorkalendáriumProgramme Calendar2012 | 2013

 • Amikor tavaly augusztusban az Operaház főigazgatói szobájábaléptem, hiába ismertem a helyet, fordultam meg benne számtalanalkalommal 2001-2005 között, egészen különös izgalom fogott el.Nyilván más új pozícióban visszatérni, mégis megmagyarázhatatlanelfogódottságban telt első napom. Leginkább az íróasztalt s aszéket kerülgettem, amely ha fizikai valójában tán nem is GustavMahler óta áll itt, de nem tudtam nem odalátni a zeneszerzőt, aminta korai Wunderhorn-dalok egyikét komponálja, a valószínűlegBudapesten írott Selbstgefühlt. Aztán csak’ le kellett ülni abársonyszékre, és nekilátni a most Ön elé kerülő évadmegtervezésének.

  A fenti példa révén máris szembesülhettünk az Operaház ésműfajai, a klasszikus zene és a klasszikus balett játszásánakkétarcúságával. Egyszerre szentély és egyszerre lüktető valóság eHázban – egyszerre megdicsőült idolok, s egyszerre hús-vér embereka művészei. Egyszerre függesztjük

  tekintetünket két nagy, kifaragott oszlopra, Verdire és Wagnerre(egy évben, épp 200 esztendeje születtek), s eközben úgy gondoljuk,hogy kortársuk, a semmiből magyar romantikus operát teremtő ErkelFerenc reformkori műve, a Hunyadi mégis kiragadható a szoborszerűtiszteletből, és akár mai politikai drámaként is megállja ahelyét.

  Nem lehet célom, hogy ehelyütt néhány sorba aszaljam a2012/13-as szezon szándékaink szerint gazdag kínálatát, 500rendezvényét, az viszont igen, hogy már most jelezzem: hitünkszerint a Sugár úti palota az osztatlan magyar nemzet opera- ésbalettművészetét hivatott reprezentálni, saját tehetségei mellé avilág legjobbjait hívja – és középtávon a régió legnagyobboperakomplexumának szerepére tör. Az Erkel Színház újranyitásával,a felújított Zeneakadémián pedig kamarajátszóhely indításávalesténként akár 3600 nézőt is részesíthet majd az operai műfajokösszművészeti élményében társulatunk. Ez azonban már a következőévad zenéje: most összpontosítsunk az épp előttünk állóra.

  Sok töprengést, de azután sok jó választást, emlékezetes estétkívánok valamennyiünknek az Operaházban – ahol tényleg kinyílik avilág!

  Ókovács Szilveszter kormánybiztos

  Kedves Olvasó!

 • When I entered the office of the Director General of the OperaHouse last August, although I had known and visited the room onnumerous occasions between 2001 and 2005 as a communicationsmanager, I felt a really special anxiety. It is obviously differentto return somewhere in a new position, but my first day passed witha feeling of inexplicable embarrassment. It was especially the deskand the chair that I was avoiding because, although physically theyhad not been standing there since the time of Gustav Mahler, Icould not help but see the composer there as if he had been workingon one of his early Wunderhorn lieder, for instance Selbstgefühl,which was conceived here in Budapest. Then I had to sit on thevelvet chair myself and set about planning the season you arereading about now.

  We can immediately perceive the two-sidedness of the Opera Houseand its two genres: classical music and classical ballet. The Houseis at once a shrine and throbbing reality, and its artists areglorified icons and people of flesh and blood at the same time. Wefasten our eyes simultaneously on the two great, carved columns,Verdi and Wagner (who were born in the same year 200 years ago),and, in the meantime, we think that the opera Hunyadi, composed bytheir contemporary Ferenc Erkel, who created the Hungarian romanticopera out of nothing in the Reform Period, can be removed fromstatuesque admiration and has to offer in a few lines, beinterpreted as a political drama of our own times.

  Although I cannot attempt to condense in a few lines the offerof the 2012/2013 season, which we intend to be very colourful withits 500 events, I can indicate now that the Andrássy Avenue palaceis destined to represent the opera and ballet art of theindivisible Hungarian nation, and invites the best of the world toaccompany its own talents – with a medium-term aim of becoming thelargest opera complex in the region. After reopening the ErkelTheatre and establishing a chamber theatre stage at the LisztFerenc Academy of Music, our opera company can offer comprehensiveartistic experience of operatic genres for up to 3500 people everynight. But this is the music of next season: now let us concentrateon the one which is about to begin.

  I hope you are tempted by all the events on our programme, butthat when you do make your choices all your evenings are trulymemorable. At the opera - where a world unfolds.

  Szilveszter Ókovács Government Commissioner

  Dear Guests,

 • Bemutatók | Premières 12-51.......................................................................................................................................................

  Opera repertoár | Opera Repertoire52-91.......................................................................................................................................................

  Balett repertoár | Ballet Repertoire92-109.......................................................................................................................................................

  Különleges rendezvények | Special Events110-159.......................................................................................................................................................

  Gyermek- és ifjúsági programok | Junior Programmes160-167.......................................................................................................................................................

  A BFTZ hangversenyei | Concerts of the Budapest PhilharmonicOrchestra168-173.......................................................................................................................................................

  Kalendárium | Calendar174-201.......................................................................................................................................................

  Mindenki Operája | Everybody’s Opera202-205.......................................................................................................................................................

  Jegyinformációk | Prices 206-211

  Tartalom | Contents Bemutatók, felújítások | Premières

  Erkel Ferenc HuNyADI LáSZLó12.......................................................................................................................................................

  Pjotr Iljics Csajkovszkij - John Cranko ANyEGIN | Onegin16.......................................................................................................................................................

  Richard Wagner A BOLyGó HOLLANDI | Der fliegende Holländer20.......................................................................................................................................................

  ÖT TáNC - MODERN BALETT EST | Five Dances - Modern BalletEvening24.......................................................................................................................................................

  Johann Sebastian Bach – Felix Mendelssohn-Bartholdy MáTÉ-PASSIó| St. Matthew Passion28.......................................................................................................................................................

  Richard Wagner PARSIFAL32.......................................................................................................................................................

  Szergej Prokofjev - Seregi László RóMEó ÉS JúLIA | Romeo andJuliet36.......................................................................................................................................................

  Richard Strauss ARIADNE NAxOSBAN | Ariadne auf Naxos40.......................................................................................................................................................

  Giuseppe Verdi STIFFELIO44.......................................................................................................................................................

  Jean-Philippe Rameau HIPPOLyTuS ÉS ARICIA | Hippolyte et Aricie48

 • 2012 | 2013

  Bemutatók, felújításokPremières

 • 1 3B e m u t a t ó k P r e m i è r e s

  Erkel Ferenc

  Hunyadi László

  V. László Pataki Potyók Dániel, Nyári Zoltán, Mukk József,Megyesi ZoltánCillei ulrik Szvétek László, Cser Krisztián, SzüleTamásSzilágyi Erzsébet Fodor Beatrix, Rálik Szilvia, BazsinkaZsuzsanna, Kolonits KláraHunyadi László Fekete Attila, Kiss B.Atilla, Balczó Péter, Pataki AdorjánHunyadi Mátyás Schöck Atala,Balga Gabriella, Simon Krisztina, Várhelyi ÉvaGara nádor KálmándiMihály, Perencz Béla, Berczelly István, Gurbán JánosGara MáriaMiklósa Erika, Kriszta Kinga, Kertesi Ingrid, SzakácsIldikóSzilágyi Mihály Ambrus Ákos, Sárkány KázmérRozgonyi HábetlerAndrás, Káldi Kiss AndrásKarmester | Conductor Héja Domonkos,Köteles GézaTörök Géza, Kollár Imre, Hámori Máté, NotisGeorgiou

  Opera három felvonásban, magyar nyelvenOpera in three acts, sungin Hungarian

  Szövegíró | Librettist Egressy BéniRendező | Director SzűcsGábor Díszlettervező | Set Designer Libor Katalin Jelmeztervező |Costume Designer Kárpáti EnikőKoreográfus | Choreographer KovácsGergely Csanád

  2012. szeptember 28., 29., 30.2012. október 2., 4., 6., 7.de.,14.

  2013. május 2., 3.de., 3., 4., 5., 7.de., 7., 8.de., 8., 9.,10.de., 10., 11., 12.2013. június 4.de., 4., 5.de., 5., 6., 7.de.,7., 8.de., 8., 9.de., 9.Kolonits Klára

 • A Hunyadi László nem a legelső magyar opera, de kétségkívül azelső olyan magyar opera, amely bemutatója óta (1844) megszakításnélkül mindmáig a hazai repertoár becses és népszerű darabja. Mertha akadt is egykorú kritikus, aki „jeles történeti hőseink”lealacsonyítását, „a paródia gúny- és szégyenpadját” véltefelismerni Erkel Ferenc és Egressy Béni történelmi dalművében,azért a reformkori közönség rögtön szívébe zárta a Hunyadiak korátmegidéző operát, s inkább azonosult azzal a lelkesen méltatóvéleménnyel, miszerint a Hunyadi László az „első talpkő”, amelyre a”magyar zenedicsőség Walhallája” majdan felépül. A nemzetitörténelem és a nemzeti jellegűnek elfogadott zene sikerespárosítása hamar maga is a történelem részévé vált, hiszen 1848.március 15-e estéjén a Nemzeti Színház színpadán és nézőterén(rögtönzött formában) felhangzott az azóta is megannyiszor különéletre kelő kórusszám, a Meghalt a cselszövő.

  Az Operaház friss bemutatója színpadi felfogásában nem a porosközépkort ígéri, inkább a mű politikai-érzelmi síkját használja atörténet és a szerző üzeneteinek átadásához.

  Hunyadi László was not the very first Hungarian opera, but it isundeniably the first to have remained a highly-valued and popularpart of the Hungarian repertoire since its première in 1844. Evenif some contemporary critics seemed to find the humiliation of “ouroutstanding historical heroes” and the “pillory of parody” inFerenc Erkel’s and Béni Egressy’s historical opera, the audiencesin the Reform Period immediately enshrined in their hearts theopera, which evoked the historical era of the Hunyadi family. Theyidentified themselves with the enthusiastically flattering viewswhich regarded Hunyadi László as “the first foundation stone” uponwhich “the Walhalla of the Hungarian triumph of music” was to bebuilt. The successful combination of national history and musicwidely accepted as Hungarian became part of history itself on theevening of 15 March 1848, when the stage and the audience in theNational Theatre echoed (in an improvised version) “The Villain IsDead”, a chorus that has lived a life of its own on so manyoccasions ever since.

  This première at the Opera does not intend to bring back thedusty Middle Ages in its staging concept, instead aiming to conveythe messages of the story and the author, using the political andemotional framework of Hunyadi.

  Erkel Ferenc

  Hunyadi László

  1 51 4B e m u t a t ó k P r e m i è r e s

  Ferenc Erkel

  Hunyadi László

  B e m u t a t ó k P r e m i è r e s

 • 1 7

  Pjotr Iljics Csajkovszkij - John Cranko

  Anyegin

  Közreműködnek | With Magyar Nemzeti Balett művészei | artists ofthe Hungarian National Ballet

  Karmester | Conductor Héja Domonkos, Csányi Valéria, DériAndrás

  Csajkovszkij műveiből összeállította és hangszerelte | Arrangedand orchestrated by Kurt-Heinz StolzeKoreográfus | ChoreographerJohn CrankoDíszlettervező | Set Designer Thomas MikaJelmeztervező |Costume Designer Thomas Mika, Maren FischerJelmeztervezőasszisztens | Assistant Diana EckmannJelmez adaptáció | CostumeRealisation Thomas MikaVilágítástervező | Lighting designer SteenBjarkeSzínpadra állító balettmester | Repetiteur AgnetaStjernlöf-ValcuBetanító balettmester | Coach Victor Valcu

  2012. november 2., 3., 4., 7., 9., 15., 17., 24.2013. március21., 22., 24., 27.

  Onegin

  B e m u t a t ó k P r e m i è r e s

  Apáti Bence

 • Pjotr Iljics Csajkovszkij - John Cranko

  Anyegin

  Egy dél-afrikai származású brit koreográfus orosz zenére, Puskinverses regényét alapul véve készített balettet 1965-ben,Németországban. Elég furcsa konstelláció, de az Anyeginbalettváltozata mégis sikeressé vált, hiszen ma világszerte csak alegrangosabb balettegyüttesek tűzik műsorukra. Igazi élmény vár anézőkre, mert Csajkovszkij melódiái – amelyek nem azonosak azAnyegin c. opera zenéjével – pompás keretet teremtenek a cselekménykibontakozásához.

  A történet a megtestesült romantika, a későn felismert szerelemés a szerelemről való lemondás drámája. A háromfelvonásos balettminden jelenete izgalomban tartja és elvarázsolja a nézőt.Különösen erősek a kettősök: megmutatják a főszereplők egymás iránttáplált érzéseit, amelyekben fájdalmukat, csalódottságukat vagyéppen boldogságukat fejezik ki. Ezért igazán jelentős technikai ésszínészi teljesítmény az Anyeginben Tatjána, Anyegin vagy Lenszkijszerepének megformálása - csupa kiváló alakítást láthattunk, amikorelőször került a Magyar Nemzeti Balett repertoárjára a mű. (AkkorHágai Katalin és Popova Aleszja táncolta Tatjánát, és SolymosiTamás, illetve ifj. Nagy Zoltán Anyegint.)

  Végre visszakerül Operaházunk játékrendjébe ez a neoklasszikusmestermű; minden esély megvan rá, hogy ismét közönségsiker váljonbelőle.

  A British choreographer of South African origin created thechoreography to the Russian music based on Pushkin’s novel in versein Germany in 1965. Despite this an unusual combination, the balletversion of Onegin became successful, and today only the mostoutstanding ballet companies include it in their repertoires.

  A genuine experience awaits the audience as Tchaikovsky’smelodies, which are not identical to the music of the opera Onegin,form an excellent frame for the development of the story. The plotitself is the embodiment of romanticism, a drama of love recognisedtoo late and love abandoned. Each scene of this three-act balletkeeps the audience excited and enchanted. The duets are especiallypowerful as they show the characters’ feelings towards each other,and so are the solos, which express their pains, disappointmentsand happiness. That is why it is a major technical and artistictask to play the roles of Tatiana, Onegin or Lensky, which havebeen danced by outstanding soloists since Onegin was first includedin the repertoire of the Hungarian National Ballet. At that time,Katalin Hágai and Alesya Popova danced Tatiana, and Tamás Solymosiand Zoltán Nagy Jr. performed as Onegin.

  Now that this neo-classical masterpiece has returned to theprogramme of the Opera, there is every chance that it will be asuccess again.

  1 91 8

  Pjotr Iljics Csajkovszkij - John Cranko

  Onegin

  B e m u t a t ó k P r e m i è r e s B e m u t a t ó k P r e m iè r e s

 • 2 1

  Richard Wagner

  A bolygó hollandi

  Daland Palerdi András, Bretz GáborSenta Lukács Gyöngyi, RálikSzilviaEric Fekete Attila, Haja ZsoltMary Balatoni Éva, KovácsAnnamáriaKormányos Horváth István, Boncsér GergelyA hollandiPerencz Béla, Kálmándi Mihály

  Karmester | Conductor Axel Kober, Kovács János

  Opera egy felvonásban, német nyelven Opera in one act, sung inGerman

  Szövegíró | Librettist Richard Wagner Rendező | Director SzikoraJános Díszlettervező | Set Designer Szendrényi Éva Jelmeztervező |Costume Designer Benedek Mari

  2013. január 18., 19., 20., 22., 23., 25., 27.2013. február2.

  - drezdai változat -

  B e m u t a t ó k P r e m i è r e s

  Héja Domonkos

 • „Bárhol is nyitod ki a partitúrát, szemedbe fúj a szél” –jellemezte A bolygó hollandit Richard Wagner egy idősebbpályatársa, s a kritikusnak szánt megfogalmazás voltaképp az1843-ban bemutatott romantikus opera egyik legnagyobb erényéremutat: a megzabolázhatatlan természeti erők, a vihar és a tengerérzékletes jelenlétére, amely oly különleges jelleget kölcsönöz aműnek. Egy viharos tengeri utazás 1839 nyarán – önéletrajzivisszaemlékezése szerint ez az élmény inspirálta a még éppen csakfeltörekvő karmestert és zeneszerzőt, aki Heine szatirikus művéből(Schnabelepowski úr feljegyzései) utóbb határozott kézzel ragadtaki a mitikus „bolygó zsidó” tengeren hányódó sorstársának alakját.Az elátkozott, bolyongó hollandit, aki csak hétévente egyszerléphet a szárazföldre, s aki a Wagner-hősök sorából elsőkéntáhítozik a szerelem által való megváltás csodájára. Wagnerművészetének e meghatározó alaptémája ebben az operában még nemviseli magán azt az univerzális jelleget, amivel a librettóírásfeladatát is magára vállaló komponista majdani zenedrámáibanfelruházza ezt a sokértelmű motívumot, ám a megváltó szerelem, avégletes asszonyi önfeláldozás és a sorsának roppant terhét vállainhordó férfi találkozása jórészt már itt is szétfeszíti a németromantikus opera korábbi kereteit.

  Jelen előadásunk alapjául a mű eredeti, drezdai verziójaszolgál.

  Richard Wagner

  A bolygó hollandi

  2 32 2

  “Wherever you open the score, you can feel the wind blowing atyou,” commented an elder fellow-composer of Richard Wagner on Derfliegende Holländer. This sentence, although intended as acriticism, actually pointed to one of the greatest strengths ofthis romantic opera premièred in 1843: the apparent presence ofunbridled natural forces, the storm and the sea, which lends suchuniqueness to the opera. According to his memoirs, it was a stormyjourney at sea in the summer of 1839 that inspired the conductorand composer, still at the beginning of his career. Later heconfidently chose the figure of a fellow sufferer, the mythical“wandering Jew” who was roaming the seas from Heine’s satiricalwork (Aus den Memoiren des Herrn von Schnabelewopski). The cursedDutchman who can only step ashore every seven years and, firstlyamong Wagner’s heroes, is yearning for the miracle of beingredeemed by love. This crucial theme of Wagner’s art is not yetcharacterised by the universalism which the composer, who assumedthe task of writing the libretto too, later assigned this ambiguousmotif. However, the combination of redeeming love, the woman’sextreme self-sacrifice and the man carrying the immense burden ofhis fate is a feature which extends beyond the traditionalboundaries of German romantic opera.

  Our present production is based on the original Dresdenversion.

  Richard Wagner

  Der f liegende Holländer

  B e m u t a t ó k P r e m i è r e s B e m u t a t ó k P r e m iè r e s

  - drezdai változat - – dresden version –

 • Richard Wagner - Wayne EaglingDuett

  Koreográfus és jelmeztervező | Choreographer and CostumeDesigner Wayne EaglingBetanító balettmester | Coach SolymosiTamás

  Wolfgang Amadeus Mozart - Ji í KyliánPetite Mort

  Koreográfus és díszlettervező | Choreographer and Set DesignerJi í KyliánBalettmester | Repetiteur Kövessy AngélaJelmeztervező |Costume Designer Joke Visser

  Közreműködik | With Magyar Nemzeti Ballett művészei | artists ofthe Hungarian National Ballet

  Wolfgang Amadeus Mozart - Ji í KyliánHat tánc - Six Dances

  Koreográfus | Choreographer Ji í KyliánBalettmester | RepetiteurVenekei Marianna, Andrea Paolini MerloDíszlet- és jelmeztervező |Set and Costume Designer

  Ji í KyliánVilágítástervező | Lighting Designer Joop Caboort

  A fenti produkciók részei Öt tánc c. modern balett estünknek(ld. 106. o.). | The above productions are part of our Five Dancesmodern ballet evening (see page 106).

  2013. május 24., 25., 26., 28., 29., 30., 31.2013. június 1.,2.

  2 5B e m u t a t ó k P r e m i è r e s

  Öt tánc - Modern balett estFive Dances - Modern BalletEvening

  Öt tánc - Modern balett estFive Dances - Modern BalletEvening

 • Wolfgang Amadeus Mozart - Kylián Hat tánc, Petite MortRichardWagner - Wayne Eagling „Duett”

  Six Dances, Petite Mort Wolfgang Amadeus Mozart - Kylián“Duet”Richard Wagner - Wayne Eagling

  2 72 6

  A Holland Táncszínházat több mint negyedszázadon át irányítóJiři Kylián nem ismeretlen a magyar közönség előtt. Néhányegyfelvonásosa szerepelt már a Magyar Nemzeti Balett repertoárján,mert Kylián alkotásainak ott a helyük minden olyan társulatműsorrendjében, ahol a nézők a múlt értékei mellett a jelenkoribalettművészet legjobbjaira is kíváncsiak. Kylián kivételestehetségű koreográfus, aki úgy szélesítette ki a a műfaj határait,hogy annak alapjaira épített.

  Legfontosabb ihletője a muzsika, lendületes táncfolyamataielsősorban a zeneművek hangulatait és szerkezetét tükrözik.Koreográfiái – bár soha nem mesélnek történeteket – mégisközérthetőek, teli vannak felejthetetlen karakterekkel. Mint ahasonló szcenikai elemekből kibomló két Mozart-balett: a rokokótnevetséges páváskodásnak láttató, humoros Hat tánc (1986), vagy asötét tónusai ellenére is fájdalmasan poétikus Petite Mort (1991),amely kompozíció először látható Magyarországon.

  Wayne Eagling az Angol Nemzeti Balett művészeti vezetője, Duettcímű koreográfiáját 1995-ben mutatta be Lisszabonban. Azújromantikus pas de deux Richard Wagner: Trisztán és Izolda címűoperájából Izolda szerelmi halálának zenéjére készült, bonyolultemelésekkel teletűzdelt koreográfiája kivételesen magas technikaifelkészültséget igényel a táncosoktól.

  Jiři Kylián, who has been leading the Dutch Dance Theatre formore than 25 years, is not unknown to the Hungarian audience. Someof his one-act ballets have appeared in the repertoire of theHungarian National Ballet since Kylián’s pieces and must beincluded in the programme of a ballet company where viewers areinterested not only in the values of the past, but also the best ofcontemporary ballet. A choreographer of exceptional talent, Kyliánhas extended the boundaries of ballet by building on itsfoundations.

  Kylián is primarily inspired by music, and thus his vigorousdance sequences primarily reflect the atmosphere and structure ofthe pieces of music he chooses. Although his choreographies nevertell stories, they are easy to understand because of the abundanceof unforgettable characters; like the two Mozart ballets based onsimilar scenic elements, the humorous Six Dances (1986), whichpresent rococo as ridiculous flaunting, and Petite Mort (1991), acomposition seen here for the first time in Hungary.

  Wayne Eagling is Artistic Director of the English NationalBallet. His choreography entitled simply Duet was premièred inLisbon in 1995. The new Romantic pas de deux was created for themusic to Isolde’s “love death” in the Richard Wagner opera Tristanand Isolde. Filled with complex lifts, the choreography requiresthe dancers to possess extremely high technical abilities.

  B e m u t a t ó k P r e m i è r e s B e m u t a t ó k P r e m iè r e s

 • Johann Sebastian Bach - Felix Mendelssohn-Bartholdy

  Máté-passióJohann Sebastian Bach - FelixMendelssohn-Bartholdy

  Máté-passió

  Evangélista - tenor Timothy BentchJézus Kovács IstvánSzopránHamvasi SzilviaAlt Schöck AtalaBasszus Cser Krisztián Karmester |Conductor Vashegyi György

  Közreműködik | With Magyar Rádió Énekkara (karigazgató |chorusmaster: Somos Csaba), Magyar Állami Operaház Zenekara |Chorus of the of the Hungarian Radio (chorusmaster: Csaba Somos),Orchestra of the Hungarian State Opera

  Látványkoncepció és rendezés | Visual Conceptionand Director M.Tóth Géza

  2013. március 28., 30.

  2 9

  St. Matthew Passion – Félszcenírozott előadás –

  B e m u t a t ó k P r e m i è r e s

 • Johann Sebastian Bach - Felix Mendelssohn-Bartholdy

  Máté-passió

  „Isten ments! úgy érzem magam, mintha operaelőadáson ülnék!” – akorabeli feljegyzések szerint ezekkel a szavakkal kommentálta egyidős lipcsei polgárasszony a legelső ízben valószínűleg 1727nagypéntekén megszólaltatott Máté-passiót. A közönség, persze, alegkevésbé sem osztja a konzervatív ízlésű hölgy hajdani elutasítóítéletét, ám Johann Sebastian Bach második passióját, Istenártatlan bárányának monumentális szenvedéstörténetét valóban teljesdrámaiságában érzi és éli át a mindenkori hallgató. A két kórusraés két zenekarra komponált mű, túl a barokk korimegszólaltatásokon, a Felix Mendelssohn által vezényelt 1829-eselőadással kelt új életre: már a 19. század folyamán a zeneirodalomlegszentebb remekműveinek sorába emelkedve. A Bach-kutatás és arégizenés mozgalom az elmúlt évtizedekben még közelebb vitt minketa Máté-passióhoz, ám csodálatunk bizonnyal csak gyarapodott eközelebbi megismerés révén. Somfai László alábbi megállapításailyesformán aligha csupán a zenetudósokra vonatkozik: „AMáté-passió üzenetében mind jobban elmélyedni, a szó és a zenekapcsolatából mind többet felfedezni, a hangjegyek mögé rejtettgondolatokat mind tisztábban érteni: egy élet programja.” AzOperaház - Magyarországon először - a mendelssohni átiratotszólaltatja meg, és ugyancsak formabontó módon vizuális élményt isígér nézőinek.

  “God forbid, children! I feel as if I attended an operaticperformance!” according to a contemporary record, that was how aburgher’s elderly wife in Leipzig commented on St. Matthew’sPassion, which was probably first performed on Good Friday 1727.Today’s audiences do not share the rejection of the lady withconservative taste of a long-gone age, but the drama in JohannSebastian Bach’s monumental second Passion, the story of thesufferings of God’s innocent lamb can be felt and understood in itsentirety by listeners of all eras. After the performances inbaroque centuries, the Passion, composed for two choirs and twoorchestras, was revived at the 1829 production conducted by FelixMendelssohn. It rose to the status of the most sacred masterpiecesin the history of music already in the 19th century. Bach researchand the old music movement have brought us even closer to St.Matthew’s Passion in the past decades, and our admiration hasprobably grown as a result of our wider knowledge. László Somfai’swords, therefore, do not apply to musicologists only:“Gettingdeeper in the message of St. Matthew’s Passion, discover even moreabout the relationship of word and music, and understand thethoughts hidden behind the musical notes more clearly – it is aprogramme for a lifetime.”

  Mendelssohn’s arrangement will be performed for the first timeby the Hungarian State Opera, a performance also accompanied bypioneering visual experience.

  Johann Sebastian Bach - Felix Mendelssohn-Bartholdy

  St. Matthew Passion

  3 13 0B e m u t a t ó k P r e m i è r e s B e m u t a t ó k P re m i è r e s

 • Richard Wagner

  ParsifalRichard Wagner

  Parsifal

  Amfortas Kálmándi MihályTiturel Kováts KolosGurnemanz AlbertPesendorfer, Palerdi AndrásParsifal Kovácsházi IstvánKlingsor EgriSándorKundry Németh JuditGrál-lovagok Kiss Péter, GeigerLajosapródok Markovics Erika, Simon Krisztina, Kiss Tivadar,Tarjányi TamásViráglányok Váradi Zita, Kriszta Kinga, SimonKrisztinaViráglányok Gál Gabriella, Wierdl Eszter, Várhelyi ÉvaEgyhang Kovács Annamária

  Karmester | Conductor Stefan Soltész

  Zenés ünnepi színjáték három felvonásban, német nyelvenFestiveopera in three acts, sung in German

  Szövegíró | Librettist Richard WagnerMikó András 1983-asrendezését újragondolta | Staged by Nina Dudek Díszlettervező | SetDesigner Forray GáborJelmeztervező | Costume Designer MakaiPéterKoreográfus | Choreographer Seregi László

  2013. március 29. 2013. április 1.

  3 3B e m u t a t ó k P r e m i è r e s

 • Richard Wagner

  Parsifal

  „A legmélyebb értelmű szimbólum, amit valaha is a vallásérzékelhető szellemi magjának tartalmaként kitalálhattak” –fogalmazta meg nézetét a misztikus Szent Grálról Richard Wagner,akit szinte teljes pályafutása során foglalkoztatott a Wolfram vonEschenbach középkori eposzából megismert Parsifal alakja. A „balgaszent” végül a legutolsó Wagner-zenedráma, helyesebben „fennköltünnepi színjáték” részvétteljes címszereplője és megváltó hőselett. Az 1882-ben bemutatott művet pedig olyannyira áthatották avallásos és filozófiai mozzanatok, hogy az öntudatos alkotó el istiltotta a menthetetlenül profánnak vélt operaházakat a Bayreuthszámára szerzett Parsifaltól, s határozott tiltása egészen 1914-igérvényben maradt. (Az akkor Népoperaként működő Erkel Színház törtemeg a játszási moratóriumot 1914. január 1-én, Reiner Frigyesvezényletével.) A Parsifal ma már világszerte az operatársulatokegyik legnagyobb kihívása és büszkesége, s egyúttal aWagner-kultusz híveinek valóságos Szent Grálja. Wagner, aki akomponálás idején leveleiben olykor önironikusan „egyházügyifőtanácsosnak” címezte önmagát, utoljára is a csoda misztériumátkísértette, s ha netán valaki szentségtörő módon pusztán operánaktekintené is a Parsifalt, a Nagypénteki varázs lélekemelő hatásaalól sem fog, és persze, nem is akar majd szabadulni. Ezúttal azOperaház 1983-as bemutatójának újragondolt változatát tekinthetikmeg nagyheti vendégeink.

  “A symbol with the deepest meaning which has ever been inventedto be part of a perceptible spiritual core of religion,” RichardWagner wrote on the mystical Holy Grail. Almost throughout hisentire career he was preoccupied with the figure of Parsifal whohad appeared first in the medieval epic poem by Wolfram vonEschenbach. Eventually, the “foolish saint” became the sympathetictitle character and saviour hero of Wagner’s very last musicaldrama, or, rather, “A Festival Play for the Consecration of theStage”. The piece premièred in 1882 was so much permeated withreligious and philosophical elements that the confident composerprohibited Parsifal, a piece composed especially for Bayreuth, frombeing performed at opera houses as he regarded them as irreparablyprofane, and his definitive ban was valid until 1914. Of course,today Parsifal is one of the greatest challenges to and prides ofopera houses worldwide, and, at the same time, a virtual Holy Grailfor the followers of the Wagner-cult. Wagner, who sometimesaddressed himself ironically as “chief counselor of church affairs”while composing the opera, was on a quest for the mystery of magicfor the last time, and should any heretic see Parsifal as simply anopera, even he will neither be able to nor want to free himselfeasily from the elevating effect of the Good Friday magic.

  On this occasion, the audience will be invited to enjoy theadaptation created for the 1983 Opera première.

  Richard Wagner

  Parsifal

  3 53 4 3 5B e m u t a t ó k P r e m i è r e s B e m u t a t ó kP r e m i è r e s

 • Szergej Prokofjev - Seregi László

  Rómeó és Júlia

  3 7

  Közreműködnek | With Magyar Nemzeti Balett művészei | artists ofthe Hungarian National Ballet

  Karmester | Conductor Kesselyák Gergely

  Balett két felvonásban | Felújítás új betanulásbanBallet in twoparts | Revision with new arrangement

  Koreográfus | Choreographer Seregi LászlóShakespeare nyománlibrettó | Librettist Seregi LászlóA koreográfus asszisztense |Assistant Kaszás IldikóDíszlettervező | Set Designer ForrayGáborJelmeztervező | Costume Designer Vágó Nelly

  2013. április 10., 12., 13.de., 14.

  Romeo and Juliet

  B e m u t a t ó k P r e m i è r e s

  Felméry Lili

 • “According to an old and somewhat cynical theatrical saying,”the choreographer commented on his work, “if nothing comes to yourmind, take a Shakespeare play. But this is not true, it’s a trap.The Bard of Avon will bring you to such depths and pitfalls thatyou will suffer agonies while struggling with it. And eventuallyyou will realise that if you use a Shakespeare play a lot morethings will come to mind than with any other author.”

  Seregi aims to create situations on stage with such high tensionthat they transmit the immortal lines of the great Englishplaywright to the audience in an indirect way. He strives to fillthe dramatic fabric of the ballet with Renaissance mentality andbehaviour exuding extreme emotions and passion, where love and hateflare up so unexpectedly.

  The revived Romeo and Juliet will be staged with refurbishedsets and costumes in 2013, with a new cast featuring young

  talents of the Hungarian National Ballet.

  „Van egy régi keletű, ám kissé cinikus színházi vélekedés –mondja vállalkozásáról a koreográfus –, amely úgy szól: ha semmisem jut eszedbe, végy elő egy Shakespeare-darabot. Ez azonban nemigaz, ez kelepce. Az avoni hattyú olyan mélységbe húzza le, olyancsapdahelyzetekbe viszi bele az embert, hogy kínok kínját állja kia vele való birkózás közben. S végül kiderül, hogy egyShakespeare-darabot elővéve sokkal többféle dolognak kell eszébejutnia, mintha bárki máshoz fordult volna.”

  Seregi színpadán olyan magasfeszültségű szituációkat kívánteremteni, melyek a nagy angol drámaíró halhatatlan soraitáttételes módon közvetítik a nézőhöz. A mű drámai szövetébe akarjabelevinni a szélsőséges indulatokat és az érzelmekkel telítettéletérzést, magatartást, melyben hirtelen izzik fel a szerelem és agyűlölet.

  A Rómeó és Júlia 2013-as előadása felújított díszletek között ésújjá varázsolt jelmezekben, vadonatúj szereposztásban, a MagyarNemzeti Balett ifjú tehetségeinek bemutatásában kerülszínpadra.

  Szergej Prokofjev - Seregi László

  Rómeó és JúliaSzergej Prokofjev - László Seregi

  Romeo and Juliet

  3 93 8B e m u t a t ó k P r e m i è r e s B e m u t a t ó k P re m i è r e s

 • 4 1

  Richard Strauss

  Ariadne Naxosban

  udvarmester Franz TscherneZenetanár Gurbán JánosKomponistaMester ViktóriaTenorista Daniel BrennaTáncmester MegyesiZoltánParókakészítő Rezsnyák RóbertLakáj Szüle TamásZerbinetta RáczRitaPrimadonna, Ariadne Rálik SzilviaHarlekin SzegediCsabaScaramuccio Pataki Potyók DánielTruffaldin CserKrisztiánBrighella Horváth IstvánNajád Váradi ZitaDriád SchöckAtalaEcho Wierdl Eszter

  Opera két részben, német nyelvenOpera in two parts, sung inGerman

  Karmester | Conductor Héja Domonkos

  Szövegíró | Librettist Hugo von HofmannsthalRendező | DirectorVidnyánszky AttilaDíszlet- és jelmeztervező | Set and CostumeDesigner Alexandr Belozub

  2013. május 15., 17., 19., 21., 23.

  Richard Strauss

  Ariadne NaxosbanAriadne auf Naxos

  B e m u t a t ó k P r e m i è r e s

 • Kettő az egyben – hangzik a sokfelől ismerős szlogen, amelyRichard Strauss és Hugo von Hofmannsthal sok vita és többátdolgozás közepette fogant operáját is jellemezheti. Egymitológiai témájú, magasztos opera seria és a commedia dell’artebohókás kedélye kerül ugyanis egymás mellé e műben, miután akeretjáték szerinti bécsi estély láthatatlan házigazdája úgy dönt,hogy - időt megtakarítandó - egyszerre szólaljon meg a vendégekszórakoztatására rendelt két előadás. Kétségbeesett ifjúkomponista, szeszélyes primadonna és ugyancsak szeszélyes tenor,egy méltóságteljesen prózai udvarmester meg egy teljeskomédiástrupp az előjátékban, majd az egymással csodálatos-furcsánösszefésült két műfaj az ünnepi produkcióban. A hűtlenül elhagyott,sőt Naxos szigetén rútul kitett bús Ariadné és Bacchus istenszerelmes egymásra találását látjuk a komédiások derűsközjátékaival és közbevetéseivel. Életigenlő kommentárjaiklegfontosabbikát a vidám társaság üdvöskéje, Zerbinetta énekli afonaláról elhíresült, reményvesztett krétai királylánynak: hosszúvigasztaló szólója az operairodalom egyik legnehezebbkoloratúrjelenete.

  Strauss minden ízében igényes, de egyszersmind hálás operájatöbb mint négy évtized után tér vissza az Operaház színpadára, akorábban műsorra tűzött Strauss-operák - Salome, Elektra, Arózsalovag - és a tavaly bemutatott Arabella nyomán, tovább építveaz intézmény repertoárját a komponista 2014-es jubileumára.

  4 34 2

  Two in one – this well-known slogan can also describe an operathat was the fruit of so many debates and revisions by RichardStrauss and Hugo von Hofmannsthal. A magnificent opera seria with amythological subject and the playful humour of the commediadell’arte are juxtaposed in this work of art when the invisiblehost of a social gathering in Vienna, which serves as the frame ofthe plot, decides to save time and entertain the guests with thesimultaneous performance of the two pieces he ordered for theevening. There is the desperate young composer, the whimsical primadonna and the similarly capricious tenor, a majesticallystraightforward Major-Domo and a whole troupe of comedians in theprologue, and the two genres are merged in a wonderful and yetstrange way in the festive performance. Ariade, who has beenabandoned maliciously and even marooned on the island of Naxos, andthe god Bacchus meet and fall in love amidst the playfulintermezzos and interjections of the comedians. The most importantof their comments reflecting their positive attitude to life issung by the favourite of the joyful company, Zerbinetta, to thedespairing Cretan princess famous for her string: her long andcomforting solo is one of the most difficult coloratura arias ofoperatic literature.

  Strauss’s opera, which is excellent in every detail and, at thesame time, rewarding, now returns to the stage of the Opera afterfour decades, further building the composer’s repertoire for hisjubilee in 2014, following the other Strauss operas in ourprogramme earlier – Salome, Elektra, Der Rosenkavalier – as well asArabella, which was premiered last year.

  Richard Strauss

  Ariadne NaxosbanRichard Strauss

  Ariadne auf Naxos

  B e m u t a t ó k P r e m i è r e s B e m u t a t ó k P r e m iè r e s

 • Stiffelio Kiss B. AtillaLina Rálik SzilviaStankar KálmándiMihályRaffaele Boncsér GergelyJorg Palerdi AndrásFederico MukkJózsefDorotea Dobi-Kiss Veronika

  Karmester | Conductor Héja Domonkos

  Opera három felvonásban, olasz nyelven - koncertszerűelőadásOpera in three acts, sung in Italian - opera in concert

  Szövegíró | Librettist Francesco Maria Piave

  2013. április 8. 2013. június 1.

  Giuseppe Verdi

  StiffelioGiuseppe Verdi

  Stiffelio

  45B e m u t a t ó k P r e m i è r e s

 • A 19. században a friss külföldi művek legtöbbször hónapokalatt, de néhány év alatt biztosan elérték Magyarországot. Mégismint a példa mutatja, időnként százhatvankét esztendő sem elégarra, hogy Verdi egy-egy sikeres operája budapesti színpadrakerüljön. Ilyen volt eddig a Stiffelio is: az Operaház e jubileumiévben tűzi műsorára a vétlen lutheránus lelkipásztor körülbonyolódó szerelmi tragédiát, amelyet először 1850-ben láthattak atrieszti operaház nézői. A franciából fordított dráma ausztriaihelyszínt kapott, felkeltette az osztrák cenzúra figyelmét,ráadásul a válás problematikáját is kínosan feszegette, hisz amegcsalt lelkész feleségének válást ajánl a döntően katolikuskortársi közegben.

  A mű nemcsak ezért érdekes, hanem kettős kicsengése miatt is:miközben a szeretőt a feleség apja megöli, Stiffelio megbocsátLinának, és kvázi boldog véget ér a történet. Verdit a darabstílus-, és így korszakhatáron találja, a negyvenes évek sikereiután legnagyobb slágeroperáit készül megírni: az Operaházrepertoárján szintén megtalálható Rigoletto, Traviata és Trubadúrcsak egy-két év távolságot tart a jelen opusztól. Maga a Stiffeliopedig ugyanúgy ragyogó mű, a Nabucco és a Macbeth időszakábólkinövő, mély emberábrázolással készült alkotás.

  A Stiffelio első magyarországi produkciója hangversenyszerűelőadásban kerül a nézők elé.

  In the 19th century, the latest foreign works often reachedBudapest in a matter of months, but it was almost certain theywould arrive within a couple of years. Nevertheless, as thisexample shows, there are occasions when even 162 years are notenough for a successful Verdi opera to be staged in Hungary. Thisis exactly the fate that befell Stiffelio, so it is in this jubileeyear that the amorous tragedy of the poor Lutheran minister, firstseen in the Trieste Teatro Grande in 1850, will appear in theBudapest Opera. Translated from French, the drama was set inAustria, where it attracted much attention from the censors.Further, it raised the thorny issue of the sanctity of marriage –the minister offers divorce to his adulterous wife – a topic notpopular among the predominantly Catholic community.

  Besides all this, the opera is also interesting because of itsambiguous tone: while the wife’s father kills the lover, Stiffelioforgives Lina, and the story has a happy ending. Verdi composed theopera in a period of changing style and era: after the successes ofthe 1840s, he was preparing for his greatest popular operasm:Rigoletto, La traviata and Il trovatore, which are also in therepertoire of the Opera House, were created only a couple of yearsafter Stiffelio. Sprouting from the era of Nabucco and Macbeth,Stiffelio is a splendid work of art with deep portrayals of humancharacters. The first Hungarian production of Stiffelio will bestaged as a concert performance.

  4 74 6

  Giuseppe Verdi

  StiffelioGiuseppe Verdi

  Stiffelio

  B e m u t a t ó k P r e m i è r e s B e m u t a t ó k P r e m iè r e s

 • Hippolytus Jeffrey Thompson Aricia Szutrély Katalin PhaedraNémeth Judit Theseus Kovács István Pluto, Neptun Cser KrisztiánDiana Heiter Melinda Diana papnője, Matróz, Vadász Baráth EmőkeDiana főpapnője, Vadász, Pásztorlány Stefanik Márta Arkas, MerkurMegyesi Zoltán Tisiphon Csizmár Dávid 1. párka Szigetvári Dávid 2.párka Kálmán László 3. párka Blazsó Domonkos

  Karmester | Conductor Vashegyi György

  Opera francia nyelven Opera sung in French

  Szövegíró | Librettist Simon-Joseph Pellegrin Rendező | DirectorKáel Csaba Díszlettervező | Set Designer Szendrényi ÉvaJelmeztervező | Costume Designer Haamer Andrea Világítástervező |Lighting Designer Bordos László Zsolt Koreográfus | ChoreographerKun Attila Közreműködik | With Purcell Kórus, Orfeo Zenekar |Purcell Chorus, Orfeo Orchestra

  2013. június 26., 29., 30.

  Jean-Philippe Rameau

  Hippolytus és AriciaJean-Philippe Rameau

  Hippolytus és Aricia

  4 9

  Hippolyte et Aricie

  B e m u t a t ó k P r e m i è r e s

 • Jean-Philippe Rameau

  Hippolytus és Aricia

  A magyar operajátszás régi adóssága, hogy rendszeresen bemutassaa műfaj első fénykorának, a barokknak legszebb darabjait. Minden évjúniusában, évadvégi bónuszként barokk produkció érkezik majd azOperaház színpadára. Elsőként Jean-Philippe Rameau műve kerülszínre korabeli hangszereken, a stílus legjobb magyarénekművészeinek tolmácsolásában. Rameau az operatörténet legnagyobbgéniuszai közé tartozik, művészetétől egyenes út vezet Gluck,Mozart és Debussy világába. Rameau útja a budapesti Operaházszínpadára viszont már korántsem nevezhető ilyen egyenesnek, kitudja hány kanyart kellett megtennie ahhoz, hogy csak most, a 21.század elején érkezzen meg.

  A Hippolytus és Aricia az ókori Phaedra-történetből indult ki.Az Euripidész és a nagy francia tragédiaszerző, Racinefeldolgozásában is ismert drámából Simon-Joseph Pellegrin készítettlibrettót. A korabeli publikumot meglepte, hogy a Rameau-operaszereplői a klasszikus tragédiához képest mennyi személyes-emberiárnyalattal lettek gazdagabbak, s hogy a figurák közöttihierarchikus viszonyok mennyivel képlékenyebbé váltak. Rameauszámára minden hős egyformán fontos.

  Az operaházi bemutató az Orfeo Zenekar és a Purcell Kórusvendégszereplésével valósul meg. Karmesterük az a Vashegyi György,aki Magyarországon a legnagyobb elánnal, meggyőződéssel ésszakértelemmel igyekszik Rameau zsenialitása mellett hitettenni.

  Rameau is one of the greatest geniuses of operatic history, andthere is a straight road leading from his art to the worlds ofGluck, Mozart and Debussy. Rameau’s road to the stage of theBudapest Opera House, however, could hardly be called so straight:it has had to take innumerable curves to arrive here at thismoment, at the beginning of the 21st century. It is just “proper”that he is introduced to the Hungarian audience with the opera thatcaptured the audience in Paris – albeit after a lengthy delay asRameau was already 50 in the year of the 1733 première.

  Hyppolyte et Aricie is based on Phaedra’s story. The librettowas written by Simon-Joseph Pellegrin based on Euripides’s play andits adaptation by the great French playwright Racine. Thecontemporary audience was surprised to see how much the charactersof Rameau’s opera had been enriched with personal and human tingescompared to those in classical tragedies, and how the hierarchybetween the figures had become so much more flexible. For Rameaueach hero was equally important. The première at the Opera Housewill feature the Orfeo Orchestra and the Purcell Chorus as guestartists. The conductor will be György Vashegyi who – with thegreatest enthusiasm, conviction and professionalism, and virtuallyalone – strives to endorse the genius of Rameau, a contemporary ofBach, whom musicologist Bence Szabolcsi regarded as the greatestFrench composer of all times.

  5 15 0

  Jean-Philippe Rameau

  Hyppolyte et Aricie

  B e m u t a t ó k P r e m i è r e s B e m u t a t ó k P r e m iè r e s

 • 2012 | 2013

  Opera repertoárOpera Repertoire

 • Opera repertoár | Opera Repertoire

  Georges Bizet CARMEN58.......................................................................................................................................................

  Gioacchino Rossini A SEVILLAI BORBÉLy | Il barbiere di Siviglia60.......................................................................................................................................................

  Wolfgang Amadeus Mozart FIGARO HáZASSáGA | Le nozze di Figaro62.......................................................................................................................................................

  Gaetano Donizetti DON PASQuALE63.......................................................................................................................................................

  Giuseppe Verdi OTELLO64.......................................................................................................................................................

  Giuseppe Verdi RIGOLETTO65.......................................................................................................................................................

  Giacomo Puccini BOHÉMÉLET | La Bohéme66.......................................................................................................................................................

  Giuseppe Verdi TRAVIATA | La Traviata67.......................................................................................................................................................

  Johann Strauss A DENEVÉR | Die Fledermaus68.......................................................................................................................................................

  Giuseppe Verdi TRuBADúR | Il Trovatore 70

  Wolfgang Amadeus Mozart DON GIOVANNI71.......................................................................................................................................................

  Georg Friedrich Händel xERxES72.......................................................................................................................................................

  Giacomo Puccini TuRANDOT73.......................................................................................................................................................

  Ránki György POMáDÉ KIRáLy úJ RuHáJA | The King’s New Clothes74......................................................................................................................................................

  Pjotr Iljics Csajkovszkij ANyEGIN | Onegin75.......................................................................................................................................................

  Erkel Ferenc BáNK BáN76.......................................................................................................................................................

  Pietro Mascagni PARASZTBECSüLET | Cavalleria rusticana77......................................................................................................................................................

  Giacomo Puccini TOSCA78.......................................................................................................................................................

  Kacsóh Pongrác JáNOS VITÉZ | John the Valiant80.......................................................................................................................................................

  Giuseppe Verdi DON CARLOS 82

 • Opera repertoár | Opera Repertoire

  Richard Strauss ARABELLA84.......................................................................................................................................................

  Giuseppe Verdi AIDA85......................................................................................................................................................

  Giacomo Puccini PILLANGóKISASSZONy | Madama Butterfly86.......................................................................................................................................................

  Wolfgang Amadeus Mozart SZÖKTETÉS A SZERáJBóL | Die Entführungaus dem Serail87......................................................................................................................................................

  Giuseppe Verdi MACBETH88.......................................................................................................................................................

  Giuseppe Verdi SIMON BOCCANEGRA89.......................................................................................................................................................

  Giuseppe Verdi A SZICÍLIAI VECSERNyE | I vespri siciliani90.......................................................................................................................................................

 • 5 9R e p e r t o á r R e p e r t o i r e

  Georges Bizet

  Carmen

  Don José László BoldizsárEscamillo Bretz GáborRemendado MegyesiZoltánDancairo Bátki Fazekas ZoltánZuniga Egri SándorMorales KáldiKiss AndrásCarmen Vizin Viktória, Gál ErikaMicaela Létay KissGabriellaFrasquita Keszei BoriMercedes Megyesi Schwartz Lúcia

  Karmester | Conductor Dénes István

  Opera négy felvonásban, két részben, francia nyelvenOpera infour acts, in two parts, sung in French

  Prosper Merimée nyomán szövegét írta | Librettist Henry MeilhacRendező | Director Szinetár Miklós Díszlettervező | Set DesignerCsikós Attila Jelmeztervező | Costume Designer Renate SchmitzerKoreográfus | Choreographer Lőcsei Jenő

  2012. október 3., 5., 7., 9., 14.de., 16., 27.Bretz Gábor

 • 6 1

  Il barbiere di Siviglia

  Gioacchino Rossini

  A sevillai borbély

  Almaviva gróf Timothy BentchBartolo Szüle TamásRosina MesterViktóriaFigaro Szegedi CsabaBasilio Palerdi AndrásBerta PánczélÉvaFiorello Ambrus ÁkosŐrtiszt Geiger Lajos

  Karmester | Conductor Szabó Sipos Máté

  Vígopera két felvonásban, olasz nyelvenOpera buffa in two acts,sung in Italian

  Szövegíró | Librettist Cesare SterbiniBékés András rendezésétátdolgozta | Staged by Kovalik Balázs Díszlettervező | Set DesignerSzékely LászlóJelmeztervező | Costume Designer Wieber Mariann

  2012. október 17., 19., 21.de., 25., 28.de.

  R e p e r t o á r R e p e r t o i r e

  Szegedi Csaba

 • 6 2R e p e r t o á r R e p e r t o i r e

  Wolfgang Amadeus Mozart

  Figaro házasságaLe nozze di Figaro

  Almaviva gróf Molnár Levente, Szegedi CsabaA grófné Rost Andrea,Fodor BeatrixSusanna Váradi ZitaFigaro Bretz GáborBartolo GáborGézaMarcellina Wiedemann BernadettBasilio Beöthy-KissLászlóCherubino Balga GabriellaAntonio Hábetler AndrásBarbarinaJakab IldikóDon Curzio Beöthy-Kiss László

  Karmester | Conductor Halász Péter

  Vígopera négy felvonásban, két részben, olasz nyelvenOpera buffain four acts, two parts, sung in Italian

  Szövegíró | Librettist Lorenzo da PonteRendező | DirectorGalgóczy JuditDíszlettervező | Set Designer CsikósAttilaJelmeztervező | Costume Designer Vágó NellyKoreográfus |Choreographer Keveházi Gábor

  2012. október 24., 26., 28.2012. november 6., 11.de.

  6 3

  Gaetano Donizetti

  Don Pasquale

  Don Pasquale Szvétek LászlóErnesto Horváth IstvánMalatestaMolnár LeventeNorina Váradi Zita, Keszei BoriCarlotto MukkJózsef

  Karmester | Conductor Török Géza

  Vígopera három felvonásban, olasz nyelvenOpera buffa in threeacts, sung in Italian

  Szövegíró | Librettist Gaetano DonizettiNádasdy Kálmán rendezésenyomán színpadra állította | Staged by Palcsó SándorDíszlettervező| Set Designer Fülöp ZoltánMárk Tivadar nyomán jelmezeit tervezete| Costume Designer Velich Rita

  2012. november 8., 11., 13., 18.de., 24.de.

  R e p e r t o á r R e p e r t o i r e

 • 6 4

  Giuseppe Verdi

  Otello

  Otello N.N.Desdemona Rost Andrea, Fodor GabriellaJago FokanovAnatolij, Kelemen ZoltánEmilia Pánczél ÉvaCassio NyáriZoltánRoderigo Kiss TivadarMontano Egri SándorLodovico SzüleTamásHerold Somogyi Zoltán

  Karmester | Conductor Héja Domonkos

  Opera négy felvonásban, olasz nyelvenOpera in four acts, sung inItalian

  Shakespeare nyomán szövegét írta | Librettist Arrigo BoitoVámosLászló rendezése nyomán színpadra állította | Staged by PalcsóSándorDíszlettervező | Set Designer Csikós AttilaJelmeztervező |Costume Designer Vágó Nelly

  2012. november 14., 16., 18., 20., 22., 25.de.

  6 5

  Giuseppe Verdi

  Rigoletto

  A mantuai herceg Balczó Péter, Ivan MagrìRigoletto KálmándiMihály, Leo NucciGilda Kertesi Ingrid, Miklósa Erika SparafucileGábor Géza, Szvétek László Maddalena Schöck Atala, GálErikaMonterone gróf Egri SándorMarullo Káldi Kiss AndrásBorsa KissPéterCeprano gróf Szüle TamásCeprano grófné Miksch Adrienn GiovannaBalatoni ÉvaApród Markovics ErikaPorkoláb Ambrus Ákos

  Karmester | Conductor Kovács János, Héja Domonkos

  Opera három felvonásban, olasz nyelvenOpera in three acts, sungin Italian

  Szövegíró | Librettist Francesco Maria PiaveRendező | DirectorSzinetár Miklós, Harangi MáriaDíszlettervező | Set Designer CsikósAttilaJelmeztervező | Costume Designer Velich RitaKoreográfus |Choreographer Lőcsei Jenő

  2012. november 21., 23., 25., 28.2012. december 21., 23.

  R e p e r t o á r R e p e r t o i r e R e p e r t o á r R e p er t o i r e

 • 6 6

  Rodolfo Gaston Rivero, László Boldizsár, Fekete Attila, BerkesJánosSchaunard Orendt Gyula, Bátki Fazekas Zoltán, VághelyiGáborMarcello Molnár Levente, Szegedi Csaba, Busa TamásCollineBakonyi Marcell, Cser Krisztián, Kováts KolosMimi Rost Andrea,Létay Kiss Gabriella, Pasztircsák Polina, Tokody IlonaMusettaMiksch Adrienn, Sáfár Orsolya, Váradi Zita, Csonka ZsuzsannaBenoitHábetler András, Sárkány KázmérAlcindoro Szüle Tamás, GárdayGáborParpignol Beöthy-Kiss László, Kiss Péter

  Karmester | Conductor Kocsár Balázs, Kesselyák Gergely, KovácsJános

  Opera négy felvonásban, két részben, olasz nyelvenOpera in fouracts, in two parts, sung in Italian

  Szövegíró | Librettist Giuseppe Giacosa, Luigi IllicaNádasdyKálmán rendezése nyomán színpadra állította | Staged by PalcsóSándorDíszlettervező | Set Designer Oláh GusztávJelmeztervező |Costume Designer Márk Tivadar

  2012. december 1., 2., 4., 7., 8., 13., 15., 22.de., 25., 26.,30.

  La Bohéme

  Giacomo Puccini

  Bohémélet

  6 7

  La Traviata

  Giuseppe Verdi

  Traviata

  Violetta Valéry Kolonits Klára, Venera Gimadieva, SümegiEszterFlora Bervoix Gémes KatalinAnnina Kovács AnnamáriaAlfredGermont Brickner Szabolcs, Balczó PéterGeorges Germont PerenczBéla, Kálmándi MihályGaston vicomte Szappanos TiborDouphol báróGeiger LajosD’Obigny márki Ambrus ÁkosGrenvil Egri Sándor

  Karmester | Conductor Medveczky Ádám

  Opera három felvonásban, olasz nyelvenOpera in three acts, sungin Italian

  Szövegíró | Librettist Francesco Maria PiaveRendező | DirectorBékés AndrásDíszlettervező | Set Designer Fehér MiklósJelmeztervező| Costume Designer Schäffer JuditKoreográfus | Choreographer LőcseiJenő

  2012. december 6., 11., 15.de., 16., 22., 27.2013. január 5.

  R e p e r t o á r R e p e r t o i r e R e p e r t o á r R e p er t o i r e

 • 6 9

  Die Fledermaus

  Johann Strauss

  A denevér

  Eisenstein Kovácsházi István, Nyári ZoltánRosalinda RőserOrsolya, Kolonits KláraFrank Gurbán János, Egri SándorOrlovszkijMester Viktória, Meláth AndreaAlfréd Pataki Potyók Dániel, BoncsérGergelyFalke Busa Tamás, Bátki Fazekas ZoltánBlind Mukk József,Rozsos IstvánAdél Rácz Rita, Celeng Mária, Cecília Lloyd IvánHantos BalázsFrosch Vida Péter, Rudolf PéterIda TallósAndreaMelanie Pelle Erzsébet

  Karmester | Conductor Dénes István, Szennai Kálmán

  Nagyoperett három felvonásban, német és magyar nyelvenOperettain three acts, sung in German with Hungarian prose

  Szövegíró | Librettist Richard Genée, Carl HaffnerFordította |Translator Romhányi ÁgnesRendező | Director SzinetárMiklósKoreográfus | Choreographer Lőcsei JenőDíszlettervező | SetDesigner Csikós AttilaJelmeztervező | Costume Designer VágóNelly

  2012. december 28., 29., 31. 17:00/20:302013. január 2., 3., 4.,6.

  R e p e r t o á r R e p e r t o i r e

  Celeng Mária

 • 7 0

  Il Trovatore

  Giuseppe Verdi

  A trubadúr

  Luna gróf Fokanov AnatolijLeonora Sümegi EszterInez MarkovicsErikaManrico N.N.Azucena Ulbrich AndreaFerrando Palerdi AndrásRuizBoncsér Gergely

  Karmester | Conductor Medveczky Ádám

  Opera négy felvonásban, két részben, olasz nyelvenOpera in fouracts, two parts, sung in Italian

  Szövegíró | Librettist Salvatore CammaranoVámos László rendezésealapján színpadra állította | Staged by Palcsó SándorDíszlettervező| Set Designer Csikós AttilaJelmeztervező | Costume Designer VágóNelly

  2013. január 24., 26., 29., 31.2013. február 3.de., 9.

  7 1

  Wolfgang Amadeus Mozart

  Don Giovanni

  Don Giovanni Szegedi Csaba, Orendt Gyula, Kovács IstvánKormányzóBerczelly István, Gábor Géza, Fried PéterDonna Anna Kolonits Klára,Miksch Adrienn Don Ottavio Dovlet Nurgeldyev, Brickner Szabolcs,Megyesi ZoltánDonna Elvira Boross Csilla, Bátori Éva, SzabókiTünde, Fodor BeatrixLeporello Bretz Gábor, Alik AbdukayumovMasettoBakonyi Marcell, Gábor GézaZerlina Hajnóczy Júlia, Keszei Bori,Baráth Emőke,

  Karmester | Conductor Vashegyi György, Mészáros György,Kesselyák Gergely

  Opera két felvonásban, olasz nyelvenOpera in two acts, sung inItalian

  Szövegíró | Librettist Lorenzo da PonteRendező | DirectorGianfranco de BosioDíszlet- és jelmeztervező | Set and CostumeDesigner Naná Cecchi

  2013. január 30.2013. február 1., 3., 5., 7., 10.de., 12.

  2013. március 7., 8., 9., 10.

  R e p e r t o á r R e p e r t o i r e R e p e r t o á r R e p er t o i r e

 • 7 2

  Georg Friedrich Händel

  Xerxes

  xerxész Meláth AndreaArszamenész Bárány PéterAmasztriszWiedemann BernadettRomilda Fodor GabriellaAtalanta FodorBeatrixElviro Hábetler AndrásAriodatész Fried Péter

  Karmester | Conductor Oberfrank Péter

  Opera két részben, olasz nyelvű előadásmagyarrecitativókkalOpera in two parts, sung in Italian withrecitativesin Hungarian

  Niccolo Minato nyomán szövegét írta | Librettist SilvioStampigliaFordította | Translator Csákovics Lajos Zsolt, KovalikBalázsRendező | Director Kovalik BalázsDíszlettervező | SetDesigner Horesnyi BalázsJelmeztervező | Costume Designer BenedekMariKoreográfus | Choreographer Venekei Marianna

  2013. február 15., 17.de., 19., 21., 24.de.2013. március 2.

  7 3

  Turandot Rálik Szilvia, Lukács GyöngyiAltoum császár RókaIstván, Daróczi TamásTimur Kováts Kolos, Szvétek LászlóKalaf LeeYeong Won, Bándi János Liu Létay Kiss Gabriella, Frankó Tünde,Tokody IlonaPing Szegedi Csaba, Bátki Fazekas ZoltánPangBeöthy-Kiss László, Megyesi ZoltánPong Kiss Péter, Derecskei Zsolt,Kiss TivadarMandarin Palerdi András, Busa Tamás

  Karmester | Conductor Kesselyák Gergely, Halász Péter HéjaDomonkos

  Opera három felvonásban, olasz nyelvenOpera in three acts, sungin Italian

  Szövegíró | Librettist Giuseppe Adami, Renato SimoniRendező |Director Kovalik BalázsDíszlettervező | Set Designer SzendrényiÉvaJelmeztervező | Costume Designer Jánoskuti Márta

  2013. február 20., 22., 24., 26.2013. március 1., 3., 5., 9.

  2013. március 14., 16.de., 17.

  Giacomo Puccini

  Turandot

  R e p e r t o á r R e p e r t o i r e R e p e r t o á r R e p er t o i r e

 • 7 4

  The King’s New Clothes

  Ránki György

  Pomádé király új ruhája

  Pomádé király Szvétek László, Palerdi András, Cseh AntalDaniPataki Potyók Dániel, Beöthy-Kiss LászlóBéni Geiger Lajos, RezsnyákRóbertGarda Roberto Bátki Fazekas Zoltán, MassányiViktorNyársatnyelt Tóbiás Cser Krisztián, Valter FerencDzsufi RáczRita, Kertesi IngridKapitány Farkas Gábor, Dobos SándorTizedes OlléAttila, Somogyi Zoltán

  Karmester | Conductor Bartal László, Köteles Géza

  2013. február 23.de. 2013. március 23.de., 24.de. 2013. április14.de., 20.de., 27.de.

  Gyermekopera két részben, magyar nyelvenChildren’s opera in twoparts, sung in Hungarian

  Szövegíró | Librettist Károlyi AmyRendező | Director ToronykőyAttilaDíszlet- és jelmeztervező | Set and Costume Designer JuhászKatalinKoreográfus | Choreographer Horváth Gábor

  2013. április 6.de.2013. május 4.de., 5.de., 18.de., 19.de.,25.de., 26.de.

  7 5

  Onegin

  Pjotr Iljics Csajkovszkij

  Anyegin

  Anyegin Molnár Levente, Szegedi CsabaLenszkij BricknerSzabolcsTatjana Frankó Tünde, Bátori ÉvaOlga Gál ErikaLarina TemesiMáriaFilipjevna Balatoni ÉvaGremin Szvétek László, FriedPéterZareckij Clementis TamásTriquet Kiss TivadarKapitány BakóAntal

  Karmester | Conductor Ion Marin, Kovács János

  Opera hét képben, három felvonásban, orosz nyelvenOpera in sevenscenes, three acts, sung in Russian

  Puskin nyomán szövegét írta | Librettist Pjotr IljicsCsajkovszkij, Konsztantyin SilovszkijRendező | Director KovalikBalázsDíszlet- és jelmeztervező | Set and Costume Designer AngelikaHöckner

  2013. március 6., 8., 10.de., 12., 17.de., 20.

  R e p e r t o á r R e p e r t o i r e R e p e r t o á r R e p er t o i r e

 • 7 6

  Erkel Ferenc

  Bánk bán

  II. Endre Berczelly IstvánGertrúd Ulbrich AndreaOttó LászlóBoldizsárBánk bán Kiss B. AtillaMelinda Kolonits Klára, KertesiIngridTiborc Busa TamásPetúr bán Massányi ViktorBiberach GurbánJános

  Karmester | Conductor Kollár Imre

  Opera három felvonásban, magyar nyelvenOpera in three acts, sungin Hungarian

  Katona József nyomán szövegét írta | Librettist EgressyBéniRendező | Director Káel CsabaDíszlettervező | Set DesignerCsikós AttilaJelmeztervező | Costume Designer VelichRitaKoreográfus | Choreographer Farkas Zoltán „Batyu”

  2013. március 13., 16., 19., 23.

  7 7

  Cavalleria rusticana

  Pietro Mascagni

  Parasztbecsület

  Santuzza Lukács GyöngyiTuriddu Bándi JánosAlfio PalerdiAndrásLucia Kovács AnnamáriaLola Gál Erika

  Karmester | Conductor Ács János

  Az est első részében Leoncavallo Requiemje hallható.

  Opera egy felvonásban, olasz nyelven - koncertszerű előadásOperain one act, sung in Italian - opera in concert

  Szövegíró | Librettist Giovanni Targioni-Tozzetti,GuidoMenasci

  2013. március 31.2013. április 2.

  R e p e r t o á r R e p e r t o i r e R e p e r t o á r R e p er t o i r e

 • 7 9

  Giacomo Puccini

  Tosca

  Floria Tosca Sümegi Eszter, Lukács Gyöngyi, Rálik SzilviaMarioCavaradossi Kiss B. Atilla, Fekete AttilaBáró Scarpia Perencz Béla,Alexandru AgacheCesare Angelotti Cser Krisztián, BretzGáborSekrestyés Szüle Tamás, Tóth JánosSpoletta Haramza László,Derecskei ZsoltSciarrone Tóth János, Clementis Tamás

  Karmester | Conductor Marco Comin, Kovács János

  Opera három felvonásban, olasz nyelven Opera in three acts, sungin Italian

  Szövegíró | Librettist Giuseppe Giacosa, Luigi IllicaRendező |Director Nagy ViktorDíszlettervező | Set Designer VayerTamásJelmeztervező | Costume Designer Vágó Nelly

  2013. április 3., 4., 7.de., 9., 11., 13., 16., 28.de.2013.május 11., 18., 22.

  R e p e r t o á r R e p e r t o i r e

  Sümegi Eszter

 • 8 0

  Kacsóh Pongrác

  János vitéz

  Jancsi Brickner Szabolcs, Nyári ZoltánIluska Hajnóczy Júlia,Celeng MáriaBagó Bátki Fazekas Zoltán, Szegedi CsabaKirály HaumannPéter, Mikó IstvánKirálykisasszony Rácz Rita, Fischl Mónika, VáradiZitaMostoha Kovács Annamária, Sánta JolánStrázsamester Tóth János,Sárkány KázmérCsősz Hantos BalázsBartolo Kiss Péter

  Karmester | Conductor Dénes István

  Daljáték három részben, magyar nyelvenMusical comedy in threeacts, sung in Hungarian

  A zenét átdolgozta | Music revised by Kenessey JenőSzövegíró |Librettist Heltai Jenő, Bakonyi KárolyRendező | Director PalcsóSándorDíszlettervező | Set Designer Csikós AttilaJelmeztervező |Costume Designer Beda JuditKoreográfus | Choreographer FodorGyula

  2013. április 4., 5., 6., 7.de., 7., 25., 26., 27.de., 27.,28.de., 28.

  R e p e r t o á r R e p e r t o i r e

 • 8 3

  Giuseppe Verdi

  Don Carlos

  II. Fülöp Palerdi András, Fried PéterDon Carlos Kiss B.AtillaPosa márki Fokanov Anatolij, Kálmándi MihályFőinkvizítorSzvétek László, Berczelly IstvánEgy szerzetes CserKrisztiánErzsébet Fodor Beatrix, Benza Györgyi Eboli hercegnőUlbrich Andrea, Gál ErikaTebaldo Simon KrisztinaLerma grófja HajaZsoltMennyei hang Rőser Orsolya

  Karmester | Conductor Héja Domonkos

  Opera öt felvonásban, három részben, olasz nyelvenOpera in fiveacts, three parts, sung in Italian

  Szövegíró | Librettist Joseph Méry, Camille du LocleMikó Andrásrendezése alapján színpadra állította | Staged by BoschánDaisyDíszlettervező | Set Designer Forray GáborJelmeztervező |Costume Designer Márk Tivadar

  2013. április 10., 12., 13.de., 14.

  R e p e r t o á r R e p e r t o i r e

  Cser Krisztián

 • Richard Strauss

  Arabella

  Waldner gróf Gábor Géza, Szvétek LászlóAdelaide Temesi Mária,Wiedemann BernadettArabella Bátori Éva, Sümegi EszterZdenka KeszeiBori, Váradi ZitaMandryka Thomas J. Mayer, Perencz BélaMatteoHorváth István, Pataki Potyók DánielElemer gróf Kiss Tivadar,Wendler AttilaDominik gróf Sárkány Kázmér, Káldi Kiss AndrásLamoralgróf Szüle Tamás, Egri SándorFiakermilli Rácz Rita, MiklósaErikaKártyavetőnő Markovics Erika, Fülöp ZsuzsannaWelko AmbrusImreSzobapincér Mukk József

  Karmester | Conductor Stefan Soltész, Kocsár Balázs

  Opera három felvonásban, német nyelvenOpera in three acts, sungin German

  Szövegíró | Librettist Hugo von HofmannsthalRendező | DirectorBereményi GézaDíszlettervező | Set Designer CsikósAttilaJelmeztervező | Costume Designer Velich RitaVilágítástervező| Lighting Designer Kardos Sándor

  2013. április 17., 19., 21., 23., 26., 28.2013. május 3., 8.

  8 5

  Giuseppe Verdi

  Aida

  Király Berczelly IstvánAmneris Komlósi Ildikó, WiedemannBernadettAida Sümegi Eszter, Fodor BeatrixRadames Fekete Attila,Bándi JánosRamfis Palerdi András, Fried PéterAmonasro FokanovAnatolij, Egri SándorFőpapnő Mester ViktóriaHírnök BoncsérGergely

  Karmester | Conductor Dénes István

  Opera négy felvonásban, három részben, olasz nyelvenOpera infour acts, three parts, sung in Italian

  Szövegíró | Librettist Antonio GhislanzoniRendező | DirectorNagy ViktorDíszlettervező | Set Designer Csikós AttilaJelmeztervező| Costume Designer Vágó NellyKoreográfus | Choreographer FodorAntal

  2013. április 18., 20., 21.de., 24.

  R e p e r t o á r R e p e r t o i r e R e p e r t o á r R e p er t o i r e8 4

 • 8 6

  Madama Butterfly

  Giacomo Puccini

  Pillangókisasszony

  8 7

  Die Entführung aus dem Serail

  Wolfgang Amadeus Mozart

  Szöktetés a szerájból

  Szelim basa Mécs KárolyConstanza Rost Andrea, MiklósaErikaBlonde Rácz RitaBelmonte Rainer Trost, Brickner SzabolcsPedrillo Balczó PéterOzmin Kurt Rydl, Szvétek László

  Karmester | Conductor Vashegyi György

  Daljáték három felvonásban, német nyelvenMusical comedy in threeacts, sung in German

  Rendező | Director Káel CsabaDíszlettervező | Set DesignerCsikós AttilaJelmeztervező | Costume Designer VelichRitaKoreográfus | Choreographer Bán Teodóra

  2013. május 7., 9., 11.de., 12., 18.de., 19.de.

  Madama Butterfly Létay Kiss Gabriella, Frankó Tünde, SümegiEszterSuzuki Ulbrich AndreaKate Markovics ErikaPinkerton BricknerSzabolcs, Gaston Rivero Sharpless Busa Tamás, Massányi ViktorGoroMegyesi Zoltán, Kiss Tivadaryamadori Rezsnyák RóbertBonzo GurbánJánosCsászári biztos Németh Gábor

  Karmester | Conductor Juraj Valcuha, Kovács János, KesselyákGergely

  Opera három felvonásban, olasz nyelven Opera in three acts, sungin Italian

  Szövegíró | Librettist Luigi Illica, Giuseppe GiacosaRendező |Director Kerényi Miklós GáborDíszlettervező | Set DesignerKentaurJelmeztervező | Costume Designer Vágvölgyi Ilona

  2013. április 25., 27., 30.2013. május 2., 4., 10., 14., 16.

  R e p e r t o á r R e p e r t o i r e R e p e r t o á r R e p er t o i r e

 • 8 8

  Giuseppe Verdi

  Macbeth

  Macbeth Alexandru AgacheBanquo Fried PéterLady Macbeth LukácsGyöngyiMacduff Kiss B. AtillaMalcolm Boncsér GergelyLady Macbethudvarhölgye Magyari EszterSzolga, Gyilkos, Orvos, Hírnök ClementisTamásHárom jelenés Egri Sándor

  Karmester | Conductor Kovács János

  Opera négy felvonásban, két részben, olasz nyelvenOpera in fouracts, in two parts, sung in Italian

  Szövegíró | Librettist Francesco Maria PiaveRendező | DirectorSzinetár MiklósAnimáció | Visual effects Cakó FerencDíszlettervező| Set Designer Horgas PéterJelmeztervező | Costume Designer VelichRitaKoreográfus | Choreographer Nemes Zsófia

  Közreműködik | With PR-Evolution Dance Company

  2013. május 25., 28.

  8 9

  Giuseppe Verdi

  Simon Boccanegra

  Boccanegra Kálmándi MihályAmelia Grimaldi / Maria BorossCsillaFiesco Giacomo PrestiaGabriele Adorno Gaston RiveroPaolo AlikAbdukayumovPietro Bakonyi MarcellAz íjászok kapitánya CsikiGáborAmelia szolgálója Simon Krisztina

  Karmester | Conductor Vashegyi György

  Opera három felvonásban, olasz nyelvenOpera in three acts, sungin Italian

  Szövegíró | Librettist Francesco Maria Piave, ArrigoBoitoRendező, díszlet- és jelmeztervező | Director, Set and CostumeDesigner Ivan StefanuttiVilágítástervező | Lighting DesignerClaudio Schmid

  2013. május 29., 31.

  R e p e r t o á r R e p e r t o i r e R e p e r t o á r R e p er t o i r e

 • 9 0

  I vespri siciliani

  Giuseppe Verdi

  A szicíliai vecsernye

  Guido di Monforte Fokanov AnatolijBethune lovag GeigerLajosVaudemont gróf Cser KrisztiánArrigo Fekete AttilaGiovanni daProcida Paata BurchuladzeElena hercegnő Sümegi EszterNinettaBalatoni ÉvaDanieli Daróczi TamásTebaldo Mukk JózsefRoberto AmbrusÁkosManfredo Kiss Péter

  Karmester | Conductor Kesselyák Gergely

  Opera három részben, olasz nyelvenOpera in three parts, sung inItalian

  Szövegíró | Librettist Charles Duveyrier, Eugene ScribeRendező |Director Matthias von StegmannDíszlettervező | Set Designer FrankPhilipp SchlössmannJelmeztervező | Costume Designer NagyViktória

  2013. május 26., 30.

  R e p e r t o á r R e p e r t o i r e

 • 2012 | 2013

  Balett repertoárBallet Repertoire

 • Balett repertoár | Ballet Repertoire

  Rahmanyinov – Muszorgszkij – Wagner – Boris Eifman KARAMAZOVTESTVÉREK | The Karamazovs96.......................................................................................................................................................

  Pjotr Iljics Csajkovszkij – Vaszilij Vajnonen A DIóTÖRŐ | TheNutcracker98.......................................................................................................................................................

  Ludwig Minkus - Marius Petipa nyomán DON QuIJOTE100.......................................................................................................................................................

  Antonín Dvořák – Pártay Lilla ELFúJTA A SZÉL | Gone with theWind101.......................................................................................................................................................

  Felix Mendelssohn-Bartholdy – Seregi László SZENTIVáNÉJI áLOM |A Midsummer Night’s Dream102.......................................................................................................................................................

  Goldmark Károly – Seregi László A MAKRANCOS KATA | The Taming ofthe Shrew104.......................................................................................................................................................

  ÖT TáNC – MODERN BALETT EST | Five Dances – Modern BalletEvening106.......................................................................................................................................................

  Kocsák Tibor – ifj. Harangozó Gyula HóFEHÉRKE ÉS A 7 TÖRPE |Snow White and the Seven Dwarfs108.......................................................................................................................................................

 • Szergej Rahmanyinov - Mogyeszt Muszorgszkij - Richard Wagner -Boris Eifman

  Karamazov testvérek

  Közreműködnek | With Magyar Nemzeti Balett művészei | artists ofthe Hungarian National Ballet

  Karmester | Conductor Kesselyák Gergely, Szennai Kálmán

  Balett két felvonásbanBallet in two acts

  Koreográfus | Choreographer Boris EifmanA koreográfusasszisztense | Assistant Olga KalmikovaDosztojevszkij nyománlibrettó | Librettist Boris EifmanDíszlet- és jelmeztervező | Setand Costume Designer Vjacseszlav OkunyevVilágítástervező | LightingDesigner Boris Eifman

  2012. október 10., 11., 13., 18., 20., 21.

  The Karamazovs

  9 6R e p e r t o á r R e p e r t o i r e

  Majoros Balázs

 • 9 8

  Pjotr Iljics Csajkovszkij - Vaszilij Vajnonen

  A diótörő

  Közreműködnek | With Magyar Nemzeti Balett művészei MagyarTáncművészeti Főiskola hallgatói | artists of the HungarianNational Ballet, graduates of the Hungarian Dance Academy

  Karmesterek | Conductors Csányi Valéria, Déri András, SzennaiKálmán, Oberfrank Péter, Kollár Imre

  Mesebalett három felvonásbanFairy tale ballet in three acts

  Koreográfus | Choreographer Vaszilij VajnonenE. T. A. Hofmannnyomán librettó | Librettist Vaszilij VajnonenDíszlet- ésjelmeztervező | Set and Costume Designer Oláh Gusztáv

  2012. november 30.2012. december 1.de., 2.de., 5., 8.de., 9.de.,9., 12., 14., 16.de., 16., 20., 23.de., 24.de., 25.de., 26.de.,29.de., 30.de. 2013. január 5.de., 6.de.

  The Nutcracker

  R e p e r t o á r R e p e r t o i r e

  Leblanc Gergely

 • Ludwig Minkus - Marius Petipa nyomán

  Don Quijote

  Közreműködnek | With Magyar Nemzeti Balett művészei | artists ofthe Hungarian National Ballet

  Karmester | Conductor Szennai Kálmán, Csányi Valéria

  Balett három felvonásbanBallet in three acts

  Marius Petipa koreográfiáját átdolgozta | Choreographer ifj.Harangozó Gyula, Pongor Ildikó, Fajth BlankaLibrettó | LibrettistMarius PetipaDíszlettervező | Set Designer CsikósAttilaJelmeztervező | Costume Designer Vágó Nelly

  2013. február 8., 10., 14., 16., 17., 23.

  1 0 0R e p e r t o á r R e p e r t o i r e

  Antonín - Pártay Lilla

  Elfújta a szél

  Közreműködnek | With Magyar Nemzeti Balett művészei | artists ofthe Hungarian National Ballet

  Karmester | Conductor Medveczky Ádám, Csányi Valéria

  Balett három felvonásbanBallet in three acts

  Koreográfus | Choreographer Pártay LillaDíszlettervező | SetDesigner Kézdy Lóránt, Nagy ViktóriaJelmeztervező | CostumeDesigner Schäffer Judit

  2013. február 27., 28.2013. március 3.de., 7., 10., 16.de.,17.

  Gone with the Wind

  1 0 1R e p e r t o á r R e p e r t o i r e

 • Felix Mendelssohn-Bartholdy - Seregi László

  Szentivánéji álom

  Közreműködnek | With Magyar Nemzeti Balett művészei | artists ofthe Hungarian National Ballet

  Karmester | Conductor Szennai Kálmán

  Balett három felvonásbanBallet in three acts

  Koreográfus | Choreographer Seregi LászlóKoreográfusasszisztense | Assistant Kaszás IldikóDíszlettervező | Set DesignerForray GáborJelmeztervező | Costume Designer Vágó Nelly

  2013. április 5., 6.de., 7.

  A Midsummer Night’s Dream

  1 0 2R e p e r t o á r R e p e r t o i r e

 • 1 0 5

  Goldmark Károly - Seregi László

  A makrancos Kata

  Közreműködnek | With Magyar Nemzeti Balett művészei | artists ofthe Hungarian National Ballet

  Karmester | Conductor Kollár Imre, Déri András

  Balett két felvonásbanBallet in two acts

  Koreográfus | Choreographer Seregi LászlóShakespeare nyománlibrettó | Librettist Seregi LászlóA koreográfus asszisztense |Assistant Kaszás IldikóDíszlettervező | Set Designer CsikósAttilaJelmeztervező | Costume Designer Vágó NellyA zenétátdologozta | Music revised by Hidas Frigyes

  2013. április 18., 20., 21.de., 24.2013. május 4.de., 5.

  The Taming of the Shrew

  R e p e r t o á r R e p e r t o i r e

  Popova Aleszja

 • Öt tánc - Modern balett est

  Max Richter - David DawsonA napfény természete | ON THE NATuREOF DAyLIGHT

  Díszlet- és világítástervező | Set Designer and LightingDesigner David DawsonBetanító balettmester | Coach TimCouchmanBalettmester | Repetiteur Pongor IldikóJelmezkivitelező |Costume-maker Szomolányi Zsóka

  Philip Glass – Lukács AndrásÖrvény | WHIRLING

  Jelmeztervező | Custome Designer Herwerth MónikaVilágítástervező| Lighting Designer Lukács AndrásBalettmester | Repetiteur VenekeiMariannaJelmezkivitelező | Costume-maker Szomolányi Zsóka

  A fenti produkciók - Hat tánc, Petite Mort, Duett c.koreográfiáinkkal együtt (ld. 24-27. o.) - részei Öt tánc c. modernbalett estünknek. | The above productions - with the Six Dances,Petite Mort and Duet choreographies (see pages 24-27) - are part ofthe Five Dances modern ballet evening.

  Közreműködnek | With Magyar Nemzeti Balett tánc-művészei |artists of the Hungarian National Ballet

  2013. május 24., 25., 26., 28., 29., 30., 31.2013. június 1.,2.

  Five Dances - Modern Ballet Evening

  1 0 6R e p e r t o á r R e p e r t o i r e

 • Kocsák Tibor - ifj. Harangozó Gyula

  Hófehérke és a 7 törpe

  Közreműködnek | With Magyar Nemzeti Balett művészei | artists ofthe Hungarian National Ballet

  Karmester | Conductor Csányi Valéria, Déri András

  Mesebalett két felvonásbanFairy Tale Ballet in two acts

  Koreográfus | Choreographer ifj. Harangozó GyulaA koreográfusasszisztense | Assistant Rujsz EditA Grimm testvérek nyománlibrettó | Librettist ifj. Harangozó GyulaDíszlettervező | SetDesigner KentaurJelmeztervező | Costume Designer VelichRitaHangszerelés | Instrumentation Bíró Rudolf,Kemény Gábor

  2013. június 5., 6., 7., 8.de., 8., 9.de., 9., 11., 12., 13.,14., 15.de., 15.

  Snow White and the 7 Dwarfs

  1 0 9R e p e r t o á r R e p e r t o i r e

  Pap Adrienn

 • 2012 | 2013

  Különleges eseményekSpecial Events

 • Különleges események | Special Events

  DÍVA(T)BEMuTATó | Divas on the Catwalk116.......................................................................................................................................................

  MuSICA E PAROLE118.......................................................................................................................................................

  DALSZÍNHáZ uTCAI DALESTEK | Lied nights in Dalszínház Street120.......................................................................................................................................................

  ZONGORAáRIáK | Piano Arias122.......................................................................................................................................................

  SOLTI100!124.......................................................................................................................................................

  Verdi REQuIEM126.......................................................................................................................................................

  DIóTÖRŐ FESZTIVáL | Nutcracker Festival128.......................................................................................................................................................

  OPERAKARáCSONy | Opera Christmas130.......................................................................................................................................................

  DIóTÖRŐ-GáLAMATINÉ | Nutcracker Morning Gala Concert132.......................................................................................................................................................

  ÉJSZAKAI DENEVÉR | Night Fledermaus 133

  úJÉV AZ OPERáBAN | New year at the Opera134.......................................................................................................................................................

  TOKODy ILONA VERDI-MESTERKuRZuSA | Ilona Tokody’s Verdi MasterClass136.......................................................................................................................................................

  PERENCZ B�

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Laurine Ryan

Last Updated: 01/07/2023

Views: 6070

Rating: 4.7 / 5 (57 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Laurine Ryan

Birthday: 1994-12-23

Address: Suite 751 871 Lissette Throughway, West Kittie, NH 41603

Phone: +2366831109631

Job: Sales Producer

Hobby: Creative writing, Motor sports, Do it yourself, Skateboarding, Coffee roasting, Calligraphy, Stand-up comedy

Introduction: My name is Laurine Ryan, I am a adorable, fair, graceful, spotless, gorgeous, homely, cooperative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.